Vrijblijvende offerte

Afschaffing terugdraaiende teller

De overgangsregeling voor prosumenten met een digitale meter werd volledig vernietigd.
Volgens deze regeling hadden gezinnen en kleine bedrijven met zonnepanelen gekeurd vóór einde 2020, gedurende 15 jaar recht op de toepassing van de (virtueel) terugdraaiende teller, ook na de plaatsing van een digitale meter. De uitspraak van het Grondwettelijk hof schaft gans het principe van de digitale meter als terugdraaiende teller voor zonnepaneleneigenaars af.

Het Grondwettelijk Hof heeft de verderzetting van de voorgestelde overgangsregeling die de Vlaamse Regering voorzag voor prosumenten met een digitale meter volledig vernietigd.

De uitspraak van het Grondwettelijk Hof dateert van 14 januari 2021. Het arrest is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 maart 2021.

 

Wat houdt de afschaffing van de terugdraaiende teller in?

Prosumententarief verdwijnt

Het prosumententarief is de vergoeding die zonnepaneleneigenaars met een terugdraaiende teller betalen voor het gebruik van het distributienet. Het prosumententarief wordt door uw energieleverancier aangerekend via de voorschotfactuur of de jaarafrekening.

 

Recht op compensatiepremie

Voor de eigenaars van zonnepanelen die voor 2021 in dienst zijn genomen is er de retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter.

Wie over een bestaande PV-installatie beschikt, heeft met andere woorden recht op een compensatiepremie.
Deze premie is afhankelijk van het jaar waarin de zonnepanelen in dienst genomen zijn en de grootte van de installatie.

Meer info over de compensatiepremie

© 2023 ESE Group - Privacy - Algemene voorwaarden - Website by KMOSites